Hrají barvy produktů roli ve zdravém stravování?
Zdraví

Hrají barvy produktů roli ve zdravém stravování?

Zelená barva plodů je dána přítomností barviva – chlorofylu. Již na základní škole jsme při hodinách biologie poznávali její hlavní roli v procesu fotosyntézy. Tím však síla chlorofylu nekončí. Hraje také velmi důležitou roli v…